sendSms


Click here for a complete list of operations.

smsBundleTemplate

Funktionen smsBundle vill ha följande in-parametrar: konto, lösenord, till mobiltelefon (kommaseparerad lista med telefonnummer), avsändare, meddelande och prioritet. Prioriteten kan vara 1, 2 eller 3, där tre är den högsta. Funktionen returnerar ett ärendenummer. För att se statistik över skickade sms logga in på följande adress web.smscom.se/visastatus.aspx

Test

The test form is only available for requests from the local machine.

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /sendsms/sendsms.asmx HTTP/1.1
Host: web.smscom.se
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://web.smscom.se/sendsms/smsBundleTemplate"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <smsBundleTemplate xmlns="http://web.smscom.se/sendsms/">
   <konto>string</konto>
   <passwd>string</passwd>
   <till>
    <Recipient>
     <Number>string</Number>
     <Parameters>
      <TemplateField xsi:nil="true" />
      <TemplateField xsi:nil="true" />
     </Parameters>
    </Recipient>
    <Recipient>
     <Number>string</Number>
     <Parameters>
      <TemplateField xsi:nil="true" />
      <TemplateField xsi:nil="true" />
     </Parameters>
    </Recipient>
   </till>
   <from>string</from>
   <meddelande>string</meddelande>
   <prio>string</prio>
  </smsBundleTemplate>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <smsBundleTemplateResponse xmlns="http://web.smscom.se/sendsms/">
   <smsBundleTemplateResult>string</smsBundleTemplateResult>
  </smsBundleTemplateResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /sendsms/sendsms.asmx HTTP/1.1
Host: web.smscom.se
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <smsBundleTemplate xmlns="http://web.smscom.se/sendsms/">
   <konto>string</konto>
   <passwd>string</passwd>
   <till>
    <Recipient>
     <Number>string</Number>
     <Parameters>
      <TemplateField xsi:nil="true" />
      <TemplateField xsi:nil="true" />
     </Parameters>
    </Recipient>
    <Recipient>
     <Number>string</Number>
     <Parameters>
      <TemplateField xsi:nil="true" />
      <TemplateField xsi:nil="true" />
     </Parameters>
    </Recipient>
   </till>
   <from>string</from>
   <meddelande>string</meddelande>
   <prio>string</prio>
  </smsBundleTemplate>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <smsBundleTemplateResponse xmlns="http://web.smscom.se/sendsms/">
   <smsBundleTemplateResult>string</smsBundleTemplateResult>
  </smsBundleTemplateResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>